Kvalita ovzduší ČR v přehledné mapě

Spustili jsme portál, který Vám dá užitečné a aktuální informace o kvalitě ovzduší v ČR! Na portálu Kvalita ovzduší nyní můžete v přehledné mapě vidět aktuální smogovou situaci přímo u vás. K tomu je nyní také možnost přepnout se na teplotní mapu ČR.

Pokud jste v naší mapě nenašli měřené hodnoty ve Vašem bydlišti, napište nám. Náš senzor může mít každý! Aktuální hodnoty přímo za vaším oknem.

Online mapa kvality ovzduší

Polétavý prach

Při smogové situaci je jednou z měřených veličin polétavý prach. Polétavý prach neboli pevné částice (PM - particulate matter) jsou drobné částice menší než 10 μm schopné volného pohybu v atmosféře. Přirozeně se částice do atmosféry uvolňují při vulkanické činnosti, požárech, erozi, nebo z mořské vody. Mezi antropogenní zdroje pak patří především spalování fosilních paliv, tzn. doprava, elektrárny, spalovny, nejrůznější průmysl a další zdroje.

Naše senzory měří od PM1.0 až po PM10, teplotu a vlhkost.

PM1.0 - částice menší než 1 μm
PM2.5 - částice menší než 2,5 μm
PM4.0 - částice menší než 4 μm
PM10 – částice menší než 10 μm

Vliv na lidské zdraví závisí především na velikosti částic. PM10 jsou schopny pronikat v podstatě bez problémů do dolních cest dýchacích. Zde platí úměra, že čím jsou částice menší, tím jsou také nebezpečnější. V případě nanočástic můžeme hovořit o pronikání až do krevního řečiště, tedy částic menších než 1 μm. Při krátkodobé expozici dochází k podráždění dýchacích cest a častějším infekcím, při dlouhodobé pak k rozvoji vážných onemocnění dýchacích cest jako je například chronická obstrukční choroba plic, nebo rakovina.

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) stanovuje imisní limity pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení. U PM10 má po dobu průměrování (24h) tato hodnota imisní limit 50 µg.m-3. Překročení tohoto limitu je tolerováno max. 35 dní v roce. Pro srovnání smogová situace v Dillí v prosinci 2019 byla okolo 900 µg.m-3 u měřených částic PM10.

Stáhněte si naši aplikaci do svého mobilního telefonu, nastavte si oblíbené senzory ve vašem okolí a mějte vždy aktuální přehled o situaci za vaším oknem. Než si půjdete zaběhat nebo vyrazíte na výlet, zjistíte aktuální smogovou situaci v dané lokalitě a můžete tak ochránit své zdraví.
Senzor kvality ovzduší urbido

Pokud jste nenašli aktuální hodnoty ve vašem bydlišti, napište nám nebo se podívejte na náš senzor urbido. Ten jednoduše umístíte za okono svého domu nebo v obci a 365 dní v roce, 24 hodin denně měříte aktuální situaci. K senzoru dostanete také přístup do svého účtu iot.urbido, kde tento senzor můžete sami ovládat, sledovat přehledné grafy a hodnoty v dlouhodobé statistice. A to hodnoty od PM1.0 až po PM10.