Úvod do problematiky BIM

BIM je ve své podstatě jednoduchou, přesto velmi komplexní disciplínou.

BIM neboli Building Information Modelling, dnes bychom použili spíše Building Information Management, je proces vytváření a správy dat o stavebním projektu v průběhu celého životního cyklu stavby. Jedním z klíčových výstupů tohoto procesu je informační model stavby; digitální obraz všech prvků. Tento model čerpá ze společných dat - ideálně ve společném datovém prostředí (CDE - Common Data Environment) - předávaných a aktualizovaných v klíčových fázích ŽCS (životního cyklu stavby). Vytvoření digitálního informačního modelu stavby umožňuje těm, kteří se stavbou interagují, optimalizovat své činnosti. To má za následek větší efektivitu a snížení nákladů.

BIM již rezonuje celým stavebnictvím

 • Není to pouze software pro architekty a projektanty
  Softwarové nástroje k uplatnění BIM potřebujeme a potřebovat budeme, kort ve 21. století. Nicméně existují BIM softwary také pro realizační i provozní fázi ŽCS.
 • Není to pouze 3D model (také 4D, 5D, 6D)
  Primárně jsou pro nás důležitá data a informace = informační management.
 • Nejsou to jen „chytré“ projekty staveb
  Přenos informací mezi fázemi životního cyklus, jejich výměna tak, aby se neztráceli nebo neduplikovali. Např. pomocí CDE a následně CAFM systémů.
 • Není to reklamní trik nebo nafouknutá bublina
  Rok 2022 je toho důkazem. Nicméně v jiných zemích okolo nás se BIM využívá již řadu let. Důležité je udělat první krok, např. začít s "malým BIM". I to je cesta.

BIM a možné využití v životním cyklu

Jeden realistický 3D model. Pokud dojde ke změně, propíše se automaticky do všech výkresů a částí, netřeba je jednotlivě překreslovat. Automatická tvorba výkresů z modelu. BIM nástroje automaticky vyhodnotí konflikty a detekují kolize. 3D BIM

Stavební harmonogram: Časové plánování, kdy informační model budovy lze efektivně použít k vytvoření materiálu objednávek, výroby a dodávek pro stavbu a její konstrukční prvky. 4D BIM

Odhad nákladů: Významné množství se automaticky extrahuje a mění, když dojde ke změnám v modelu, je mnohem snazší dopočítat změny v nákladech. 5D BIM

Energetické analýzy a snadné vytváření PENB (průkazů energetické náročnosti budovy). Pokud model a jednotlivé konstrukce obsahují data o tepelné technice, můžeme snadno simulovat proudění tepla konstrukcí a navrhovat vhodné materiály a konstrukční řešení. 6D BIM

Pro prostorové plánování a údržbu. Z BIM modelu znám také přesné plochy pro úklid a povrchy podlah. Snadno se zorientuji v prostoru nebo kudy vedou rozvody TZB. Nad BIM modelem mohu provádět celou řadu simulací, od pohybu osob, proudění vzduchu nebo úniku při požáru. 7D BIM

Hlavní přínosy metody BIM

 • Rychlá reakce na změny v projektu
 • Podklad pro kvalitnější prezentaci celého projektu investorovi
 • Využití simulací a analýz na modelu (energetické, statické, pohybu)
 • Transparentní kontrola projektu ve všech jeho stupních
 • Zkrácení a zlevnění celého cyklu výstavby
 • Předcházení kolizí a následných víceprací, eliminace chyb
 • Přesné a rychlé zpracování výkazů výměr
 • Kontrola dodržování časového a finančního plánu
 • Zdroj informací pro provoz a údržbu budov
 • Snadné dohledání jakéhokoliv majetku nebo procesu FM