Novinky ze světa urbido

Urbido se neustále vyvíjí a zdokonaluje a rozhodně nemá v úmyslu s intenzivní a pokrokovou strategií skončit. Naopak, jste to právě vy, kdo nás táhne kupředu a díky vám a vaším podnětům máme stále co na práci. Díky vám děláme urbido lepší, jednoduší a přesně takové, jaké chcete a potřebujete. Několik novinek ze světa urbido a krátké komentáře k nim:

Spojení s portálem RevizeKontroly.cz – profesionalita v oboru

Spojili jsme síly s portálem RevizeKontroly.cz, který je dlouholetým odborným webem v oblasti revizí a kontrol. Tento portál obsahuje diskuse, testy a zajímavé články o povinnostech, zkušenostech i postupech spojených s touto problematikou. Na portálu se podílí řada odborníků, jak při psaní článků, diskusí i v rámci přípravy testů pro budoucí revizní techniky.

Urbido ve svém modulu Provoz & údržba zahrnuje mimo jiné problematiku revizí a kontrol. Hlídá za vás termíny těchto činností, posílá upozornění na blížící se termín a dlouhodobě eviduje a propojuje tyto činnosti s konkrétním majetkem, tedy například budovou nebo zařízením. Také máte možnost ihned připojit dokument (revizní zprávu) a mít tak všechny potřebné údaje propojené a na jednom místě. Vždy snadno a rychle dohledatelné pro další použití, získání informace nebo např. pro vytisknutí do PDF. 

Modul obsahuje všechny revize a kontroly dle norem a vyhlášek a plánování činností na řadu let dopředu je tak velice snadné a rychlé. Aplikace urbido potom udělá zbytek práce za vás. Mějte neustálý přehled o revizích a kontrolách s přímou vazbou na revizní techniky. Zárukou odbornosti a kvality je dlouholetá zkušenost a odborníci z řad RevizeKontroly.cz.

urbido Portál občana a funkce, které oceníte i vy

Zapojení občanů při chodu obce a zjednodušení jak života jeho tak pracovníka na obecním úřadě je dlouholetým tématem. V rámci toho se neustále řeší Portál občana.

Jednou z možností je prezentace 3D mapy vaší obce s odkazem na webu se všemi vrstvami a mapami klasického GIS systému (geografického informačního systému), kde si občan může prohlédnout celou obec, zjistit např. katastrální číslo nebo informace, které se mu vy rozhodnete zveřejnit. Aby již nemusel několikrát navštěvovat úřad a zatěžovat časově jak sebe, tak pracovníka úřadu. V mapě může vidět pasport komunikací, osvětlení, přehled mobiliáře a další informace..

Druhá část Portálu občana je vlastní přístup jednotlivce, kde po přihlášení má každý občan možnost zúčastnit se anket a hlasovat o dění v obci, diskutovat, vyjadřovat svůj názor nebo zde má možnost zaplatit obecní poplatky online. Součástí Portálu občana je také hlášení závad, černých skládek a jiných situací v obci. Tedy spolupráce občana s chodem obce a opět zjednodušení činnosti pracovníka obecního úřadu. Systém je velmi propracovaný a důmyslný, přesto pro uživatele i pracovníka úřadu jednoduchý a přehledný

Tvoříme koncepty Smart City pro všechny obce

Urbido je součástí konceptu Smart City. A to hned v několika oblastech. První oblastí je možnost propojení 3D přehledné mapy s umístěním senzorů a měřidel ve vaší obci / ve vašem městě. Data z těchto zařízení jsme schopni vizualizovat a ukázat vám je v přehledné grafice. Tedy ihned víte, jaká je aktuální situace přímo u vás. Jaké jsou hodnoty znečištění, hluku nebo dopravní situace.

To vše jsme schopni zajistit za vás!  Jsme propojeni na společnosti, které dodávají tyto senzory a měřidla a jsme vám tak schopni zajistit vše od A po Z. Od analýzy, zajištění potřebného hardware, přes optimalizaci až po vizualizaci dat přímo na váš monitor.

Smart City je ale mnohem obsáhlejší. Není to pouze o chytrých technologiích. Smart City začíná u lidí, kteří rozhodují, jestli se cestou SMART vydají či nikoliv. A tato rozhodnutí pochopitelně vyžadují spoustu relevantních informací. A od toho je tu urbido. Chytré, jednoduché a přehledné. Všechny důležité a relevantní informace přehledně vizualizované a vždy k dispozici. Rozhodujte na základě skutečné informovanosti. Mějte neustálý přehled o vaší obci a vaše rozhodnutí povedou k rozvoji správným směrem. Informace, digitální informace, jsou nedílnou součástí pokroku a moderního světa. Buďte i vy a vaše obec součástí moderního světa. Buďte obcí 4.0.

Ocenění Moravskoslezského kraje a rektora VŠB – TU Ostrava

Aplikace urbido byla oceněna Moravskoslezským krajem a rektorem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Především byl oceněn Portál občana a snaha pomoci i menším obcím a městům na cestě ke Smart City. Pomáháme ale také managementu obcí se správou, digitalizací a efektivním řízení obce.

Toto ocenění bereme jako závazek v pokračování naší usilovné práce a těšíme se na budoucí spolupráci. Děkujeme za vyjádření této podpory a uznání.

Bylo zajímavou zkušeností se v rámci této soutěže představit na pódiu auly VŠB – TUO a moci představit urbido širší veřejnosti. Ještě jednou děkujeme.