Pasport obecního majetku zpracujeme za vás!

Pasport komunikací nebo pasport osvětlení je dnes již běžnou záležitostí v mnoha obcích. Resp. můžeme říci povinnou praxí. V jakém rozsahu a kvalitě je pasport zpracován, to je ovšem jiná otázka. Pokud stále takový pasport nemáte nebo si s ním nevíte rady, pomůžeme vám. Pasportizace obecního majetku je pro nás hračka. S pasportizací máme mnoho zkušeností. Rádi přijedeme k vám a vše za vás uděláme nebo vám poradíme. Pasportizovali jsme několik obcí, Parlament ČR, Českou poštu nebo areál VŠB - TU Ostrava.

Jaké pasporty za vás zpracujeme?

Celou řadu. Například pasport komunikací (přesněji pasport místních komunikací), pasport zeleně, pasport mobiliáře nebo obecních budov. Záleží jen na vás. Pokud se trápíte tím, jak zpracovat pasport majetku, již to řešit nemusíte. Máme vlastní specializovaný tým zaměřený na pasportizaci s patřičnou výbavou a nadšením. Vše evidujeme a podrobně zaznamenáváme. Rozsah a strukturu jednotlivých pasportů s vámi probereme a vyladíme tak, aby vám maximálně vyhovovala.

Co praví zákon? Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

Tento zákon ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic však stanoví vlastník (§ 9, odst. 2). Nicméně nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy, počet a celkovou délku mostů na nich a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. Což přímo navazuje na další části a funkcionality naší aplikace. Vše je tedy provázané a uděláno za vás!

Jdeme i dovnitř - pasport obecních budov.

Zpracujeme také kompletní pasport obecních budov. Budete mít tedy přehled veškerého majetku a vybavení, přehled o plochách místností, podlahové ploše, jestli je v místnosti dlažba nebo koberec apod. Na základě toho můžete plánovat např. úklidy, údržbu nebo malování (znáte přesně plochy stěn) aj. U budov zaznamenáme v jakém jsou stavu jednotlivé konstrukce nebo výplně otvorů. Všechny informace budete mít jako na dlani. Přesné a přehledné informace - to je cesta k lepší správě majetku!

Odmakáme to za vás!

Nemusíte aplikaci plnit daty, ale pouze ji využívat ke své správě. Aplikace urbido tak slouží vám v plném rozsahu a prakticky bez práce. Vše uděláme za vás: zpracujeme patřičný pasport obecního majetku a těmito daty za vás aplikaci „nakrmíme“.

Vše s vámi důkladně probereme, prokonzultujeme a poradíme. Pokud si s pasportizací nevíte rady, nevadí, jsme tu od toho, abychom vám pomohli a poradili. Navrhneme optimální řešení, způsob a rozsah, naplníme aplikaci získanými daty a vy je již jen využíváte k samosprávě obce. Jednoduše, snadno a efektivně.

Softwary mají sloužit vám, ne vy jim, a tak také urbido funguje. Slouží obcím. Přesvědčte se sami.