ISO 27001
ISO 9001

Chytrá správa obce

Buďte moderní a digitální obcí 21. století.
Tvoříme koncepty Smart City, chytrých a moderních měst. Nezáleží na tom, jestli jste malá obec nebo velké město, chytré řešení Urbido Vám pomůže s každodenní agendou a digitalizací. Přes GIS (mapový systém), komunikaci s občany prostřednictvím Portálu občana nebo rozesílkou hromadných SMS a emalů, přes správu hřbitova, až po evidenci a hlídání smluv. Vše propojené v jediném moderním online systému.

Modulové řešení

GIS - interaktivní mapa

Propracovaná interaktivní 3D mapa se všemi funkcemi klasického GISu. Mapa je propojená se všemi daty v ostatních částech aplikace, takže se snadno dostanete k potřebné informaci. Ať jde o propojení na budovu, pozemek, činnost (revizi či blokové čištění) nebo online dokument. V mapě jsou všechny důležité vrstvy, možnosti vyhledávání nebo tisku. Všechny důležité mapové podklady pohromadě - katastr nemovitostí, územní plán, věcná břemena, inženýrské sítě nebo záplavová území v obci. K dispozici máte ale i další pasporty, např. komunikací, dopravního značení, zeleně nebo osvětlení. Vyzkoušejte novou generaci GIS systémů!

Provoz a údržba & Správa energií

Přehled všech revizí a kontrol, úklidů, údržby či jiných činností spojených se správou majetku a provozem budov. Vše rychle a snadno dohledatelné, s připojenými dokumenty (např. protokolem či revizní zprávou) a kontaktem na příslušnou osobu či firmu. O činnosti víte všechny potřebné informace. Aplikace vám také sama zašle včas upozornění na blížící se termín. Součástí systému je průběžně aktualizovaný katalog všech revizí a kontrol dle příslušných zákonů, vyhlášek a norem. Sledujte a kontrolujte průběh vašich procesů, navázanými vadami a nedodělky nebo spolupráci s externími dodavateli.

Přehled energií budov, predikce spotřeby a dlouhodobá historie naměřených hodnot. Spravujte a pracujte s energiemi chytře a jednoduše. Jasné přehledy nebo napojení na chytré odečty. Energetický management veřejného osvětlení - přehled a analýza spotřeby. Jednoduše zjistíte, kde můžete ušetřit nebo kolik vás stojí jednotlivé typy osvětlení a v jakém období.

Ekonomika

Přehled financí a jejich toků v podobě nákladů na projekt, stavbu nebo na jedno konkrétní zařízení. Přehled výnosů organizace a porovnávání s náklady. Tímto modulem snadno porovnáte plánované náklady s těmi skutečnými - fakturovanými. Plánujte své náklady, ať již automaticky na základě periodických činností (revizí, kontrol, servisů) nebo operativní akcí (např. rekonstrukcí) a vytvořte si předběžný rozpočet a náklady na provoz Vašich staveb a zařízení. Modul lze propojit s Vaším účetním/ekonomickým systémem pro automatizovanou migraci dat.

Správa dokumentů & Evidence smluv

Všechny dokumenty pohromadě a v digitální podobě. U každého dokumentu máte navíc další důležité informace. Na základě filtrů a rychlého vyhledávání vždy najdete potřebný dokument rychle, snadno a odkudkoliv. Mějte pořádek v dokumentech a ušetříte si čas i starosti. Modul umožňuje verzování dokumentů s auditní časovou a personální stopou o nové verzi nebo změně dokumentu.

Evidence smluv vám zajistí přehled a pohlídá za vás důležité termíny. Navíc vždy přesně a ihned víte, o jakou smlouvu jde, jaké je plnění nebo termíny pro vypovězení či prodloužení smlouvy. Modul je kompatibilní s registrem smluv.

Evidence majetku & BIM

Přehled majetku obce s budovami a pozemky propojenými na katastr nemovitostí a další mapové vrstvy v GIS. Ke každému pasportu máte podrobné informace a návaznosti na dokumenty, provoz a údržbu nebo ekonomiku majetku a staveb. Ucelený a propracovaný přehled veškerého obecního majetku.

BIM - 3D modely budov s informacemi pro facility management. Součástí systému Urbido je vlastní prostředí pro práci a prohlížení 3D/BIM modelů. Umíme pracovat s IFC a nahrát Vaše modely přímo do mapy. Informace provážeme s procesy FM, dokumenty a konkrétními činnostmi. Řešíte BIM a nevíte jak uplatnit Vaše modely pro facility management? Přenos a propojení informací pro následné využití v procesech správy majetku.

Projektový management

Přehledný a velmi účelný modul pro správu projektů. Každý projekt generuje ve svém průběhu spoustu zapojených osob, úkolů, dokumentů nebo nákladů. O všem máte díky Urbidu jasný přehled, sledujete plnění úkolů a průběh projektu. Vše chytře provázané s dalšími částmi aplikace nebo jako samostatný modul. Součástí řešení je časové a finanční plánování projektů, sledování plnění a dílčích milníků. Propojení na 3D/BIM modely a jejich verze. Nebo prezentujte své projekty a plány občanům propojením na Urbido Portál občana. Možnost vyjádřování nebo informovanost o průběhu projektu. Pochlubte se občanům vším, co už Vaše obec udělala.

Kontakty

Posílejte hromadné SMS & emaily svým občanům. Vytvářejte skupiny, filtrujte podle ulice či části obce nebo rychle pošlete SMS vybrané oblasti v mapě. S historií odeslaný zpráv a přehledem doručených či nedoručených. Pomůžeme Vám také získat kontakty a propojit Vás s vašimi občany. Naplníme databázi za Vás.

PORTÁL OBČANA - Unikátní propojení chytrého města nebo obce s občany. Dejte občanům možnost dozvědět se důležité informace prostřednictvím Portálu občana. Občan zde má možnost hlasovat v anketách, sledovat úřední desku, komunikovat s Vámi, dostávat potřebné inforamce nebo se vyjádřit k plánovaným projektům. Součástí Portálu občana je také možnost Hlášení závad.

Správa hřbitova

Přehledná správa hřbitovů provázaná s pasportem hrobových míst a GIS - mapou. Součástí modulu jsou důležité informace o hrobových místech, fotografie a automatické hlídání tlecí doby. Každé hrobové místo má také informace o pochovaných osobách a nájemnících včetně provázanosti na nájemní smlouvy s hlídáním expirační doby a upozorněním. Sledování nákladů/výnosů na hřbitov a jednotlivá hrobová místa v rámci nájemních vztahů.

Implementace na míru

U nás nepořizujete pouze CAFM řešení. Spuštění systému, propojení na externí databáze, správné nastavení procesů a workflow, naplnění daty, provázání s katastrem nemivotostí nebo navedení revizí a kontrol. Vše za Vás na úvod uděláme. Vstupujete do připraveného rozjetého řešení, které již od začátku naplno využíváte.
Neztrácejte čas zdlouhavými implementacemi.

Integrované zabezpečení

Bezpečnost systému a dat je naší hlavní prioritou. Zabezpeční protsřednictívm propojení na SSO from anywhere, nebo využití dvoufázového ověření uživatelů.
Disponujeme certifikáty: ISO 27001 a ISO 9001.
Systém je v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014Sb. a také splňuje veškeré požadavky na GDPR.
S námi jsou Vaše data v bezpečí.

Automatizace
procesů a workflow

Systém si pořizujete z několika základních důvodů. Jedním z nich je automatizace procesů a workflow. Systém řeší důležité věci za Vás a hlídá důležité termíny, zasílá notifikace, propojuje klíčové uživatele i externí dodavatele, nastavuje workflow a zasílá reporty.
Systém pracuje za Vás.

Integrace s potřebnými externími aplikacemi

Součástí systému je API rozhraní. Dokážeme systém napojit na většinu externích systémů a aplikací. Důležité je řešení propojovat, aby se data nedluplikovala, a naopak se využil jejich maximální potenicál. Systém je integrovatelný např. na páteřní ERP systémy (účetní/ekonomické) nebo SSO from anywhere pro jednotné přihlašování. Systém je komplexně propojen s ISKN (informačním systémem katastru nemovitostí) a databází ARES.

Inovace na základě uživatelských zkušeností

Spolupracejeme. S našimi klienty nastavujeme dlouhodobé partnerství se společným cílem: uživatelsky pohodlný a funkčně vyladěný systém splňující moderní a inovtivní přístupy v oblastech facility managementu, BIM, GIS, IoT, Smart City a digitalizace stavebnictví. Na základě našich i Vašich zkušeností se systém neustále rozvíjí.
 • Černošice

 • Vřesina

 • Horní Bludovice

 • Pstruží

 • Hrádek

 • Žermanice

 • Tísek

 • Bocanovice

 • Velké Albrechtice

 • Chotěbuz

 • Mosty u Jablunkova

Zaujalo vás naše řešení?

Klikněte na tlačítko, vyplňte, odešlete formulář a brzy vás budeme kontaktovat.

Poptávka