ISO 27001
ISO 9001

Facility management & BIM

Chytré řešení pro FM manažery a organizace.
Komplexní facility management system pro chytré organizace a manažery, kteří chtějí dělat FM/BIM procesy chytře a jednoduše. Intuitivní, přesto komplexní systém, kde nejsou žádné zbytečné funkce navíc. Neplaťte za robustní systémy, u kterých reálně využijete polovinu funkcionalit.
Unikátní propojení CAFM - GIS - BIM řešení v jednom systému, komplexně provázané a propojené mezi sebou. Využijte potenciál současné doby!

Modulové řešení

GIS - interaktivní mapa

Propojení procesů FM a GIS. Tento modul nabízí 2D/3D mapu včetně prezentace BIM modelů (GeobIM) a provázanost s dalšími vrstvami - katastr, věcná břemena, osvětlení, komunikace a další. V mapě lze promítnout jakékoliv mapové podklady nezbytné pro správu areálu, jako například inženýrské sítě nebo jednotlivá podlaží budov prostřednictvím DWG/DXF výkresů. Mapa je provázána s procesy FM - revizemi & kontroly, údržbou, serviry nebo hlášenými závadami. Mapa je komplexně propojena na katastr nemovitostí včetně věcných břemen a stahování listů vlastnictví, kontrolingu změn katastru a průběžných automatických aktualizací dat.

Provoz a údržba & Správa energií

Přehled všech revizí a kontrol, úklidů, údržby či jiných činností spojených se správou majetku a provozem budov. Vše rychle a snadno dohledatelné, s připojenými dokumenty (např. protokolem či revizní zprávou) a kontaktem na příslušnou osobu či firmu. O činnosti víte všechny potřebné informace. Aplikace vám také sama zašle včas upozornění na blížící se termín. Součástí systému je průběžně aktualizovaný katalog všech revizí a kontrol dle příslušných zákonů, vyhlášek a norem. Sledujte a kontrolujte průběh vašich procesů, navázanými vadami a nedodělky nebo spolupráci s externími dodavateli.

Energetický management - přehled odběrných míst, měřidel a sledování spotřeby energií budov, predikce spotřeby a dlouhodobá historie naměřených hodnot. Spravujte a pracujte s energiemi chytře a jednoduše. Jasné přehledy nebo napojení na chytré odečty s automatický měřením. EM je propojen s mobilní aplikací pro snadné manuální zadávání dat.

Ekonomika

Přehled financí a jejich toků v podobě nákladů na projekt, stavbu nebo na jedno konkrétní zařízení. Přehled výnosů organizace a porovnávání s náklady. Tímto modulem snadno porovnáte plánované náklady s těmi skutečnými - fakturovanými. Plánujte své náklady, ať již automaticky na základě periodických činností (revizí, kontrol, servisů) nebo operativní akcí (např. rekonstrukcí) a vytvořte si předběžný rozpočet a náklady na provoz Vašich staveb a zařízení. Modul lze propojit s Vaším účetním/ekonomickým systémem pro automatizovanou migraci dat.

Správa dokumentů & Evidence smluv

Všechny dokumenty pohromadě a v digitální podobě. U každého dokumentu máte navíc další důležité informace. Na základě filtrů a rychlého vyhledávání vždy najdete potřebný dokument rychle, snadno a odkudkoliv. Mějte pořádek v dokumentech a ušetříte si čas i starosti. Modul umožňuje verzování dokumentů s auditní časovou a personální stopou o nové verzi nebo změně dokumentu.

Evidence smluv vám zajistí přehled a pohlídá za vás důležité termíny. Navíc vždy přesně a ihned víte, o jakou smlouvu jde, jaké je plnění nebo termíny pro vypovězení či prodloužení smlouvy. Modul je kompatibilní s registrem smluv.

Evidence majetku & BIM

Přehled veškerého majetku a jeho technicko-ekonomického stavu. K dispozici máte všechny typy pasportů, např. stavební, technický nebo technologický. Přes hierarchii areálů, staveb, podlaží a místností, až po konkrétní vybavení. Nechybí samozřejmě pasporty komunikací nebo zeleně. Ke každému pasportu máte podrobné informace a propojení s mapou. O majetku máte jasný přehled s navázanými procesy FM - revize, kontroly, úklidy, energetický management nebo sledování nákladů.

BIM - 3D modely budov s informacemi pro facility management. Součástí systému Urbido je vlastní prostředí pro práci a prohlížení 3D/BIM modelů. Umíme pracovat s IFC a nahrát vaše modely přímo do mapy. Informace provážeme s procesy FM, dokumenty a konkrétními činnostmi. Řešíte BIM a nevíte jak uplatnit Vaše modely pro facility management? Přenos a propojení informací pro následné využití v procesech správy majetku.

Projektový management

Přehledný a velmi účelný modul pro správu projektů. Každý projekt generuje ve svém průběhu spoustu zapojených osob, úkolů, dokumentů nebo nákladů. O všem máte díky Urbidu jasný přehled, sledujete plnění úkolů a průběh projektu. Vše chytře provázané s dalšími částmi aplikace nebo jako samostatný modul. Součástí řešení je časové a finanční plánování projektů, sledování plnění a dílčích milníků. Propojení na 3D/BIM modely a jejich verze.

Kontakty

CRM. Přehled kontaktů a subjektů, jejich historie a provázanost s dalšími částmi systému (např. jaké činnosti pro Vás konkrétní společnost vykonává). Modul Kontakty je propojený na ARES pro možnost importu subjektů na základě IČ. Součástí modulu je také informovanost např. nájemníkům, fyzickým či právnickým osobám (SMS, emailem či zprávou do aplikace). Propojení modulu s evidencí smluv, dokumenty či mapou.

Nájmy

Ucelený přehled bytových jednotek a nebytových prostor včetně propojení na místnosti a výkresy prostřednictvím DWG/DXF. Snadné přerozdělení místností mezi prostory, snadná editace. Propojení a hlídání smluv, výnosů z nájmu a energetický management. Dlouhodobá historie a propojení na revize, kontroly a závady. Propojení s helpdeskem (hlášením závad) prostřednictvím Portálu nájemníka. Jasná historie a sledování závad, propojení na externí dodavatele, záruky a mnoho dalšího.

Implementace na míru

U nás nepořizujete pouze CAFM řešení. Spuštění systému, propojení na externí databáze, správné nastavení procesů a workflow, naplnění daty, provázání s katastrem nemivotostí nebo navedení revizí a kontrol. Vše za Vás na úvod uděláme. Vstupujete do připraveného rozjetého řešení, které již od začátku naplno využíváte.
Neztrácejte čas zdlouhavými implementacemi.

Integrované zabezpečení

Bezpečnost systému a dat je naší hlavní prioritou. Zabezpeční protsřednictívm propojení na SSO from anywhere, nebo využití dvoufázového ověření uživatelů.
Disponujeme certifikáty: ISO 27001 a ISO 9001.
Systém je v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014Sb. a také splňuje veškeré požadavky na GDPR.
S námi jsou Vaše data v bezpečí.

Automatizace
procesů a workflow

Systém si pořizujete z několika základních důvodů. Jedním z nich je automatizace procesů a workflow. Systém řeší důležité věci za Vás a hlídá důležité termíny, zasílá notifikace, propojuje klíčové uživatele i externí dodavatele, nastavuje workflow a zasílá reporty.
Systém pracuje za Vás.

Integrace s potřebnými externími aplikacemi

Součástí systému je API rozhraní. Dokážeme systém napojit na většinu externích systémů a aplikací. Důležité je jednotlivá řešení propojovat, aby se data neduplikovala a využil se maximální potenicál. Systém je integrovatelný např. na páteřní ERP systémy (účetní/ekonomické) nebo SSO from anywhere pro jednotné přihlašování. Systém je komplexně propojen s ISKN (informačním systémem katastru nemovitostí) a databází ARES.

Inovace na základě uživatelských zkušeností

Spolupracejeme. S našimi klienty nastavujeme dlouhodobé partnerství se společným cílem: uživatelsky pohodlný a funkčně vyladěný systém splňující moderní a inovtivní přístupy v oblastech facility managementu, BIM, GIS, IoT, Smart City a digitalizace stavebnictví. Na základě našich i Vašich zkušeností se systém neustále rozvíjí.

Mobilní aplikace do vašeho telefonu nebo tabletu

Aplikace vám usnadní práci s procesy FM, jejich evidencí i jednoduchou správou. Ovládání a přehledy energetického managementu. Správa činností a procesů FM (revize, údržba, servis, úklid). HelpDesk: Hlášení závad prostřednictvím mobilní aplikace. Možnost připojit fotografii, převzít polohu mobilního zařízení, editovat a efektivně spravovat záznamy a mnoho dalších funkcí, která Vám pomohou s každodenními činnostmi facility managementu.

Zaujalo vás naše řešení?

Klikněte na tlačítko, vyplňte, odešlete formulář a brzy vás budeme kontaktovat.

Poptávka